Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Konkurs Aktywne Przejścia dla pieszych

Email Drukuj PDF

 

aktywne_przejscia.jpg

Szanowni Państwo,


Nasze miasto bierze udział w konkursie „Aktywne przejścia dla pieszych". Prosimy Państwa o głos. Im więcej mieszkańców Pruszkowa zagłosuje na przejście dla pieszych w Pruszkowie, tym większa szansa, że nasza lokalizacja wygra konkurs.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji, które wyposażone zostaną w maty antypoślizgowe, oświetlenie informujące kierowców o zbliżaniu się pieszego do przejścia oraz system stale świecących „kocich oczek".

Oto zgłoszona lokalizacja w Pruszkowie, która jest w pobliżu naszej szkoły:

ul. Zdziarska  w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza

Głosować można na stronie konkursu http://stopwariatom.pl/#aktywne_przejscia

Więcej…
 

Informacha dotycząca zwolnień z lekcji WF

Email Drukuj PDF

 

ważne.jpg

Zmiana w prawie oświatowym :

 

 

Zwolnienie ucznia z ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie jak dotychczas z całych zajęć.


art. 44 i Ustawy o Systemie Oświaty, rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. poz. 843).

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

       3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

Komentarz :

     Dyrektor szkoły nie posiada kompetencji do zwolnienia ucznia z obecności na lekcji wychowania fizycznego.

§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

UBEZPIECZENIE

Email Drukuj PDF

 

 

ubezpieczenie.jpg

Ubezpieczenia uczniów w PZU

 

· składka 26 zł, suma ubezpieczenia 7.000 zł

· wpłaty do wychowawców do 22.09.2015 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

www

Wszelkie sprawy związane z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej prosimy zgłaszać administratorowi strony na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Odsłon : 488357