Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Oświadcznie dla rodziców uczniów klas ósmych

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem podanych przez Panią/Pana jest Urząd Miasta Pruszkowa reprezentowany przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Pruszkowa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
+ 48 22 735 88 87.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) przetwarzane będą w celu kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miasto Pruszków na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,
ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane wyłącznie                 w zakresie związanym z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3, w oparciu o obowiązek prawny wynikający wprost z ustawy Prawo oświatowe. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione w oparciu o przepisy prawa (przede wszystkim Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w Pruszkowie, którzy prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki) oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie udzielonej zgody.

5. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego), z wyłączeniem danych osobowych udostępnianych dobrowolnie, oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, czyli do ukończenia przez Pani/Pana dziecko (podopiecznego) 18 roku życia, a po tym okresie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przypadku 10 lat. Dane podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest niezgodne z prawem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 40 w związku z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

9. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odsłon artykułów:
2673357

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem