Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

W dniu 28.09.2020 w Urzędzie Miasta w Pruszkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie dotyczące wdrożenia w Mieście Pruszków projektu 9 tygodniowego Edu Kompas zdalna szkoła. Program służy  standaryzacji ,certyfikacji oraz  wzmocnieniu kompetencji cyfrowych w nauce zdalnej.

Edu Kompas zdalna szkoła jest programem, który ma stanowić wsparcie oświaty w samorządzie, umożliwiając wdrożenie projektu  rozwojowego dla wszystkich nauczycieli i Dyrektorów w mieście Pruszków.  Projekt  umożliwi zrealizowanie tego przedsięwzięcia w sposób systemowy i będzie opierać się na wynikach badań diagnostycznych. Wynikiem tych działań będzie przeszkolenie całej kadry kierowniczej szkół i nauczycieli w celu uzyskania umiejętności, które pozwalają prowadzić edukację zdalną oraz uzupełniać za pomocą narzędzi cyfrowych edukację stacjonarną.

Decyzja o rozpoczęciu programu była wynikiem nie tylko dążeń Miasta do zapewnienia szkołom sprzyjających warunków do realizacji ich zadań i dbałości o rozwój kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej. Organ Prowadzący  poszukiwał rozwiązań w zakresie standardów pracy szkół i wdrożenia narzędzi, m.in. rozwiązań technologicznych , które pomogą przygotować nauczycieli do efektywnej pracy i nowatorskich form pracy z uczniami, a Dyrektorów szkół do jak najlepszego zarządzania swoimi zespołami i tworzenia szkół hybrydowych.

Decyzja o rozpoczęciu programu jest także wynikiem starań Miasta o efektywne wykorzystanie środków na doskonalenie nauczycieli zapisanych w budżecie oraz przeprowadzenia takich szkoleń, które zapewnią systemowy proces zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych kadry oświatowej w Mieście Pruszków.

Realizacja projektu umożliwia stworzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia, niezbędnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Warto dodać, że EDU Kompas zdalna szkoła będzie stanowił podstawę do budowania lokalnej sieci współpracy nauczycieli oraz poszukiwania lokalnych liderów oświaty. Wspólna praca może się przyczynić także do integracji lokalnego środowiska oświatowego oraz wymiany najlepszych praktyk.

Odsłon artykułów:
3036878

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem