Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Regulamin konkursu czytelniczego dla klas I-III

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018

w Szkole Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie

pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”

I. Cele Konkursu

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Zachęcenie dzieci do czytania w wolnym czasie.
 3. Wyrabianie kultury czytelniczej.
 4. Rozwijanie talentów artystycznych.
 5. Zachęta do aktywności na forum szkoły.

 II. Postanowienia ogólne i warunki konkursu.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
 2. Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ilustrację zdarzenia lub postaci z ulubionej książki.
 3. Prace można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie i inne techniki).
 4. Rozmiary pracy: 29,7cm × 42cm (A3)
 5. Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.

 III. Czas trwania Konkursu

 • Prace można składać do dnia 26 października 2018 r. do biblioteki szkolnej.
 • Upublicznienie wyników nastąpi w ciągu kolejnego tygodnia.
 • Najciekawsze prace zostaną uhonorowane nagrodami.

 IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny dokona komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • estetykę wykonania,
 • kompozycję pracy.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu czytelniczego dla klas IV-VI

z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018

w Szkole Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie

pt. „Książki, a moja przyszłość”

I. Cele Konkursu

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Rozwijanie twórczości wśród dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie wyobraźni.
 4. Wyrabianie kultury czytelniczej.
 5. Rozwijanie i promowanie młodych talentów literackich.
 6. Zachęta do aktywności na forum szkoły.

II. Postanowienia ogólne i warunki konkursu.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy literackiej wykonanej w formie opowiadania pt. „Książki, a moja przyszłość”.
 3. Koordynatorami konkursu są nauczyciele biblioteki.

II. Przepisy dotyczące prac:

 1. Tematyka pracy jest dowolna, ale musi być powiązana z tematem konkursu.
 2. Na pierwszej stronie tekstu , u góry powinien znaleźć się tytuł opowiadania (nie konkursu).
 3. Utwór konkursowy jest wykonaną samodzielnie pracą, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
 4. Prace literackie mogą być napisane na komputerze lub odręcznie; minimalnie 1 strona A4, maksymalnie 2 strony A4.
 5. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę w formie opowiadania.
 6. Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.

III. Czas trwania Konkursu

 • Prace można składać do dnia 26 października 2018 r. do biblioteki szkolnej.
 • Upublicznienie wyników nastąpi w ciągu kolejnego tygodnia.
 • Najciekawsze prace zostaną uhonorowane nagrodami.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny dokona komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • kompozycja i oryginalność ujęcia tematu,
 • poprawność językowa,
 • sformatowanie tekstu zgodnie z zasadami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkursy czytelnicze organizowane w roku szkolnym 2018/2019 przez bibliotekę szkolną

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1. - "W krainie książek"

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 2. - "Czy znasz twórczość J. Brzechwy i J. Tuwima?" (lista wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima)

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 2. - "Mój dzienniczek lektur"

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 3. - "Najpiękniejsze baśnie H. Ch. Andersena" (lista baśni)

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 3. - "Mój dzienniczek lektur"

Odsłon artykułów:
2812804

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem