Procedury funkcjonowania biblioteki dotyczące ucznia

(do odwołania)

Na terenie biblioteki obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Wypożyczanie i oddawanie książek:

 1. Do biblioteki wchodzi maksymalnie 5 uczniów (3 wypożycza + 2 przy komputerach)
 2. Uczniowie przy biurku nie przekraczają oznakowania na podłodze
 3. Do każdej oddawanej książki uczeń wkłada karteczkę: imię nazwisko, klasa (książki uczniowie wkładają do wskazanego przez bibliotekarza pudełka – na trzydniową kwarantannę)
 4. Książki wypożyczane przez ucznia podaje z półek bibliotekarz
 5. Lektury dla poszczególnych klas, po uzgodnieniu z polonistą, będą wypożyczane na terenie sali lekcyjnej
 6. Wypożyczenia w klasach 1-3 w sposób uzgodniony z wychowawcą
 7. Zapytania do biblioteki: przez Librusa

Korzystanie z komputerów

 1. Uczniowie korzystają z komputerów w celach edukacyjnych

 Czytelnia

 1. W czasie pandemii czytelnia jest nieczynna dla ogółu uczniów
 2. W czytelni mogą przebywać:
 • uczniowie nie uczęszczający na religię
 • uczniowie którzy umówili się na indywidualne zajęcia z nauczycielem

      3. Uczniowie nie korzystają z czasopism tylko z przyniesionych przez siebie materiałów