Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

szesciolatek.jpg

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Takie rozwiązania przewiduje najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany w przyjętej dotyczą:

  • Obowiązku szkolnego od 7. roku życia
  • Prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6. roku życia
  • Obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego
  • Prawa dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego
  • Wzmocnienie roli kuratora oświaty

OBOWIĄZEK SZKOLNY dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7. roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do klasy pierwszej. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

PONOWNE ZAPISANIE dziecka do klasy I lub II

 

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

KLASY I

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców, kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie prowadzone podstępowanie rekrutacyjne.

KLASY II

Dzieci urodzone w I połowie 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Odsłon artykułów:
2330209

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem