Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. kl. „0” w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych.

1. W roku szkolnym 2018/2019 kl. „0” będą tworzone w:

   - Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

   - Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 3,

   - Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego

   - Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hubala 4

   - Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

   - Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

   - Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

   - Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,

   pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.

   W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

2. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

   Karty zapisu do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjmuje Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6.

Druk wniosku jest umieszczony na stronach internetowych każdej szkoły oraz w załączniku poniżej.

 3. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 4. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz. 59). Dla celów rekrutacyjnych wartość każdego kryterium wynosi 30 pkt. Kryteria na drugim etapie określa Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

5. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10 i w  Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych w roku
     szkolnym 2018/2019
.

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2018 kończy 6 lat.

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2018r. do 30.03.2018r. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjmować będzie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie.

2. Od roku szkolnego 2018/2019 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

     - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 3,

     - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34

     - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4

     - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

     - Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

     - Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

     - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6

     - Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44. które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

4. Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi

Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu   czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół   podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
    

Uwaga: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie przy ul. Mostowej 6 będzie przyjmowała podania o przyjęcie do wszystkich klas (na każdym poziomie) Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie przy ul. J. Długosza 53

                                                                                        Prezydent

                                                                                Miasta Pruszkowa

                                                                                   Jan Starzyński

Odsłon artykułów:
1793800

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem