Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Zarządzenia nr 94/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa dot. zmiany harmonogramu rekrutacji

Informacje o sposobie składania dokumentów rekrutacyjnych:

* Wydrukowane wnioski do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa. Wnioski należy złożyć w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanych urn, pudełek. Potwierdzenie doręczenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.


* Koperta składana przez rodziców powinna być opisana: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.


* Rodzice, którzy nie zdążyli skompletować dokumentów i w związku z epidemią nie mogą uzyskać potrzebnego zaświadczenia pracodawcy mogą przedłożyć dokument w późniejszym terminie. Na potrzeby rekrutacji złożą oświadczenie.

Zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Pruszkowa w najbliższym czasie należy ograniczyć świadczenie pracy przez wszystkich pracowników placówek oświatowych do niezbędnego minimum.


Rekrutacja w szkołach do oddziałów przedszkolnych i klas I odbywa się w terminie od 30.03 do 08.04.2020 r. i jest równoczesna ze składaniem wniosków w formie papierowej. Wydrukowane wnioski rekrutacyjne rodzice będą mogli złożyć w godzinach wyznaczonych przez placówki. Wnioski są do pobrania na stronach szkół oraz na stronie Miasta.

Harmonogram rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa jest nadal aktualny.

Termin rekrutacji : od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Żłobki poprzez stronę : www.pruszow.nullo.pl

Przedszkola przez stronę : www.pruszkow.formico.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i i klas I – wnioski do pobrania na stronach szkół oraz na stronie Miasta.

Aby w procesie rekrutacji ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt   rodziców z pracownikami w placówkach oświatowych utworzone zostaną stanowiska rekrutacyjne przy drzwiach wejściowych, gdzie będą pobierane wnioski od rodziców. Wnioski przyjmowane są w czasie godzin pracy placówki, które na czas rekrutacji nie ulegają zmianie.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12.03.2020r. do 25.03.2020 r.

Odsłon artykułów:
2616362

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem