Sportowy Dzień Dziecka
Zawody sportowe w klasach 4 - 8.