Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

chetni na eksperymenty.png

funduszeUE.png

Chętni na eksperymenty”

projekt 08.2017 r. - 06.2019 r.

dla uczniów klas I - VII

Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich RPMA.10.01.02-14-8063/17 „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów wybranych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10 szkół - 8 z Gminy Pruszków i 2 z Ożarowa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 1530 uczniów.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z przedmiotów ścisłych i teleinformatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

Całkowita wartość projektu to 1 995 712,30 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 596 569,84 zł

 

 

Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Fundusze Europejskie – Program Regionalny

 

www.chetninaeksperymenty.eu

informacje dla rodziców

cele i założenia:

 • podniesienie efektywności nauczania przez stosowanie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)
 • pomoc w kształceniu kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
 • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych przez realizowanie zajęć wyrównawczych
 • wdrożenie nowych form nauczania
 • lepsze wykorzystanie potencjału ucznia i rozwój nawyku uczenia się przez całe życie poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów
 • kształtowanie i rozwijanie zdolności matematycznych poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych
 • zwiększenie efektywności nauczania poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt
 • wzrost kompetencji kluczowych uczniów
 • umożliwienie szkołom realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu

rodzaj zajęć:

 • koła zainteresowań: matematyczno – przyrodnicze
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: przyrodnicze (forma eksperymentu)
 • koła zainteresowań: zajęcia z technologii informacyjno – komunikacyjnych (forma eksperymentu)
 • wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik

wyposażenie sali w sprzęt:

 • komputery – 25 sztuk, rzutnik, drukarka 3D, tablica interaktywna

organizacja zajęć:

 • ok. 1godz/tygodniowo
 • liczba uczestników w 1 grupie: 10 osób
 • uczeń może uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć
 • rekrutacja na podstawie wypełnionych deklaracji, pierwszeństwo mają uczniowie klas 1, 2, 7
 • warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach jest wypełniona przez rodzica deklaracja
 • nieuzasadnione nieobecności ucznia na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników
 • pierwszeństwo w uczestniczeniu w wyjeździe do CNK mają uczniowie z największą frekwencją na zajęciach
Odsłon artykułów:
2542003

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem