Spotkania Wolontariuszy odbywają się w czwartki w godzinach 1530 - 1615

Wolontariusze bawią się, uczą, aby zabawą uczyć młodszych, niepełnosprawnych.


 

 

X - lecie Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych
Młodzieżowego Wolontariatu "Fundacji Świat na TAK"
w Gminie Pruszków

 

"Wystarczy niewielu, by zmienić wiele" to motto Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Młodzieżowego Wolontariatu. Te proste słowa odzwierciedlają ideę tego przedsięwzięcia. Jak bohaterowie filmu pt. "Siedmiu wspaniałych" przeciwstawili się złu i postanowili stanąć w obronie dobra, tak młodzi wolontariusze działają na TAK zmieniając świat na TAK, dają siebie i pomagają innym.

 

Kiedy powstał pomysł konkursu w Warszawie osiem gmin zgłosiło swój udział. W ten sposób powstała nazwa Ośmiu Wspaniałych. "A wszystko zaczęło się w 1993 r. na Żoliborzu ...", potem kolejne gminy przyłączyły się do tego projektu. W 2002 roku przyłączyła się również gmina Pruszków. Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Jan Starzyński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Zofia Wasiota byli gośćmi w Sejmie RP, gdzie po zapoznaniu się z ideą oraz regulaminem konkursu zdecydowali się na przystąpienie do Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.

 

W dniu 25 maja 2012 roku odbyła się Uroczysta Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych w Młodzieżowym Domu Kultury "Pałacyk" w Pruszkowie. Na wstępie uczestnicy Gali zapoznali się z historią Konkursu.

 

Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Jan Starzyński ufundował i osobiście wręczał nagrody młodym wolontariuszom za ich dokonania. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich opiekunowie. Uczniowie szkół podstawowych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a gimnazjaliści  zaproszenia na trzydniowy wyjazd na Ogólnopolską Galę Konkursu w Białymstoku połączony z wycieczką do Białowieży.

 

Pruszkowską Uroczystą Galę uświetnił charytatywny występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Kierownictwo i Artyści z Zespołu "Mazowsze" widząc potrzebę tak wielkiej idei, jaką jest szerzenie wolontariatu wśród młodych ludzi z gimnazjów i szkół podstawowych, ich bezinteresowną pomoc innym swoim, pięknym występem wsparli inicjatywę Konkursu. Artyści zaprezentowali najpopularniejsze pieśni ze swojego repertuaru.

 

Nie zawsze jest łatwo być dobrym, uśmiechniętym, gdyż zło jest hałaśliwe, a czasem zabija każdą radość, ale nikt nie powiedział, że będzie w życiu łatwo. Są młodzi ludzie, którzy przezwyciężają trudności i wnoszą w swój świat najlepsze wartości. To wokół nich panuje atmosfera serdeczności, tolerancji i życzliwości. Wspaniali nie rzucają się w oczy, ale można ich rozpoznać po odwadze, z którą pokonują zło, nałogi i agresję. Poświęcają swój wolny czas drugiemu człowiekowi, czy zwierzętom w schroniskach. Mają wiele pomysłów, jak pomagać innym, jak dawać siebie otaczającemu światu. Tych Wspaniałych jest coraz więcej wokół, co napawa nas optymizmem, bo przecież chcemy żyć w świecie bez przemocy i "znieczulicy".

 

 

 

Gminny Koordynator
Klubów Ośmiu
Młodzieżowego Wolontariatu
przy Urzędzie m. Pruszków
Iwona Kałęcka


 

swiat na tak

 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w przygotowanie balu karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, który odbył się pod patronatem Fundacji "Świat na tak" wPałacu Kultury w Warszawie.

 

Uczniowie przygotowali ok. 200 masek karnawałowych dla uczestników balu.

Dziękujemy!