Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wykaz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę

w I okresie nauki

w roku szkolny 2016/2017

Lp. Nazwa zajęć Nazwisko nauczyciela

Dzień

tygodnia

Godzina,

sala

1.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze -,,Jestem coraz lepszy”

kl. 2f

Bauer-Ruszczyk Lidia

środa,

s. R

1140-1225

2.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze -,,Wiem i umiem więcej”

kl. 2f

Bauer-Ruszczyk Lidia

środa,

s.25

1245-1330
3. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze         z j. angielskiego „Z angielskim za pan brat”, kl. 5abcd

Bączkowski Sławomir

wtorek,

s. 38

800-845
4. Kółko j. angielskiego „Angielski bez limitu”           kl. 6c Bączkowski Sławomir czwartek,               s. 38 800-845
5.

Zaj. w świetlicy rozwijające logiczne myślenie

kl. 1-3

Bogusławska Alicja środa 1400–1500
6.

Pomoc w odrabianiu prac domowych w świetlicy

kl. 1-3

Bogusławska Alicja poniedziałek 1000–1100
7.

Kółko teatralne „Dzwoneczki”

kl. 1-3

Bylina Katarzyna wtorek 1630-1800
8. Koło matematyczne -   „Euklidesik” kl. 3e Ciurkowska Beata

poniedziałek

s. 21

1245-1330
9. Zaj. wyrównujące szanse eduk.- kl. 3e       Ciurkowska Beata

środa,

s. R

1145-1225
10.

Koło historyczne „Poszukiwacze przeszłości”

kl. 6

Dzięcioł Piotr

poniedziałek

s. 36

1440–1525
11.

Koło historyczne „Poszukiwacze przeszłości”

kl. 5

Dzięcioł Piotr

wtorek

s. 36

1440-1525
12.

Mały technik

Kl. 4-6

Dzięcioł Piotr

środa

s. 36

1440-1525
13. Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 1a Gajek Joanna poniedziałek 1130-1230
14. Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 2e Gajek Joanna poniedziałek 1030-1130
15. Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 3b Gajek Joanna

środa

1245-1345
16. Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 2g Gajek Joanna piątek 1045-1130
17. Zaj. psychoeduk.   kl. 5b Gajek Joanna

środa

1430-1515
18.

Zaj. psychoeduk.

kl. 6a

Gajek Joanna

środa

1335-1430
19.

Zaj. dydakt. – wyrównawcze- ,,Uczę się lepiej”

kl. 3c

Gancwol Marzena

Wtorek

s. 22

1530-1615

20. Koło matematyczne ,,Mały matematyk” kl. 3c Gancwol Marzena

poniedziałek

s.22

1440-1525
21. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne kl. 3c Gancwol Marzena

poniedziałek

s. 22

1530-1700
22. Urlop wychowawczy Gradowska Urszula - -
23. Zaj. matematyczne ,,Rusz głową” kl. 3a Janiszek Beata

poniedziałek

s. 9

950-1035
24. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze- ,,Potrafię coraz lepiej” kl. 3a

Janiszek Beata

czwartek

s. 21

950–1035
25. Wolontariat – Klub 8, Szkolne Koło PCK Kałęcka Iwona czwartek 1530-1615
26. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,REBUS” kl. 1b Kałęcka Iwona

poniedziałek

s. R

950 – 1035
27. Kwadrat informatyczny   kl. 6

Kałęcki Marek

poniedziałek,

s. inform.

1345-1430
28.

Kwadrat informatyczny

kl. 5

Kałęcki Marek

poniedziałek,

s. inform.

800-845
28.

Kwadrat informatyczny

kl. 4

Kałęcki Marek

piątek,

s. inform.

800-845
29.

Zaj. zespołu wokal.-

muzycz .„Mostowe Nutki” kl. 2, 4, 5, 6

Kałęcki Marek

środa,

s. 37

1440–1610
30. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matem. „Radzę sobie coraz lepiej” kl. 6ac Kania Agnieszka

czwartek

s. 28

1440–1525

31. Koło matematyczne „Śladami Kangura” kl. 4abcd Kania Agnieszka

wtorek

s. 28

800-845
32. Zaj. wyrów. szanse edukacyjne kl. 4d Kocik Maria

środa

czwartek

1430–1530

830–930

33. Koło historyczne „Śladami przeszłości” kl. 4d Koziarska Aneta

środa

s. 9

855-940
34. Koło plastyczne na świetlicy „W krainie sztuki” kl. 1-2 Koziarska Aneta

czwartek

830-930
35. Urlop macierzyński Kowieska Iwona - -
36. SKS –tenis stołowy kl. 6 Kotlarski Paweł środa 1435-1525
37.

SKS – gry zespołowe

Kl. 4-6

Kotlarski Paweł czwartek 1535-1620
38. Klub Przyjaciół Książki kl. 5c, 5b, 6a Lenart Jolanta czwartek 1445-1525
39. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne kl. 6d Lenart Jolanta

środa

czwartek

1245-1330

1345-1430

40. Urlop wychowawczy Lisiak - Jaworska Beata - -
41.

Zaj. dyd. wyrów.

,,Tropimy wiedzę”

kl. 1a

Łukasiewicz Iwona wtorek 950 -1035
42.

Zaj. wychowawcze

„Przyjaciele Zippiego”

kl. 1a

Łukasiewicz Iwona środa 1045-1130
43. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne kl. 1a Łukasiewicz Iwona poniedziałek 1045-1130
44. Zaj. z j. angielskiego „Angielski jest łatwy” kl. 6c Lenart – Siekiera Magdalena

czwartek

s.28

800-845
45.

Koło z j. angielskiego ”Angielski na wesoło”

kl.4abcd

Lenart-Siekiera Magdalena poniedziałek s. 38 800- 845
46. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,Mali odkrywcy” kl. 3b Majewska Katarzyna

poniedziałek

s. biblioteka

1140-1225
47. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,Mali odkrywcy” kl. 3b Majewska Katarzyna

czwartek

s. 21

1245-1330
48. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze –„Gry i zabawy matematyczne” kl. 4c

Majchrzyk Katarzyna

wtorek

s. 21

850-935
49.

Koło matematyczne „Mądra głowa”

Kl. 6abcd

Majchrzyk Katarzyna

wtorek

s. 34

1440-1525
50. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze - ,,Wiem coraz więcej” kl. 2e Maleszewska Anna środa s. 21

1245-1330

51. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne kl. 2e Maleszewska Anna

piątek

s. biblioteka

1140-1225
52. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze –„Poradzę sobie” kl. 2g Mazurek Marzena

poniedziałek

s. biblioteka

1045-1130
53. Zaj. ogólnorozwojowe dla dzieci z deficytami w pisaniu, czytaniu i liczeniu ”Nakręć się i puść” kl. 2g

Mazurek Marzena

piątek

s. 18

1045-1100
54. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 2h Mroczek Anna wtorek 1230-1330
55. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 5a Mroczek Anna środa 800 – 845
56. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 4d Mroczek Anna czwartek 850-940
57. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 4d Mroczek Anna czwartek 940-1040
58. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 2b Mroczek Anna czwartek 1230-1330
59. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 5b Mroczek Anna piątek 800-845
60. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 2e Mroczek Anna piątek 1140-1240
61. Koło przyrodnicze kl. 6d

Ostrowska Anna

poniedziałek 800 –845
62. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze – „Czytam i rozumiem” kl.2c Owczarek Milena

poniedziałek

s. R

1045 -1130
63. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze -„Liczę, umiem, rozwiązuję” kl.2c Owczarek Milena

Czwartek

s. R

1045 -1130
64. Zaj. z j. pol. z ucz. obcokrajowcem kl. 2c Owczarek Milena

środa s. 9

czwartek s. R

950-1035

950-1035

65. Koło przyrodnicze „Z przyrodą za pan brat”, kl. 5bc Pieńkowska Ewa

poniedziałek,

s.29

800-845

66. Koło przyrodnicze „Z przyrodą za pan brat”, kl. 5ab Pieńkowska Ewa

wtorek,

s. 7

800-845

67. Zaj. plastyczne „W krainie plastyki” kl. 2e Pietrak Grażyna

poniedziałek

s. biblioteka

1140-1225

68. Zaj. w świetlicy „Matematyka na wesoło” kl. 1-3 Pietrak Grażyna piątek

1230-1330

69. Zaj. rozwijające w świetlicy „Baw się z nami zabawami” kl. 1-3

Pietrak Grażyna

wtorek

1230-1330

70. Zaj. z j. polskiego -„Ortografia, gramatyka, która z głowy nie umyka” kl. 4ab Stańczyk Konrad czwartek 855-940
71. Zaj. z j. polskiego -„Ortografia, gramatyka, która z głowy nie umyka” kl. 5d Stańczyk Konrad czwartek 950-1035
72. Zaj. dla ucz. z trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu kl. 2b Staśkiewicz Marzena

poniedziałek

s. R

1140-1225

73. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne „Lepiej czytam, piszę i liczę” kl. 2b Staśkiewicz Marzena

czwartek

s. R

1140-1225
74. Zaj. wspomagające rozwój emocjonalny ucznia kl. 2b Staśkiewicz Marzena

poniedziałek

s. 8

1245-1330
75. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 2b Staśkiewicz Marzena

wtorek

s. R

1245-1330
76. Zaj. rozwijające z ucz. zdolnym „Sprawne rączki, bystry umysł”     kl. 2d Stefaniuk Anna

środa

s. 21

950-1035
77. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze -„Umiem coraz więcej” kl. 2d Stefaniuk Anna

piątek

s. R

1045-1130
78. Koło teatralne „Dzwoneczki” dla kl. 1-3 Stefaniuk Anna wtorek 1630-1800
79. Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 2a, 2d, 2g Stefaniuk Anna poniedziałek 940-1040
80. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze - „Chcę, potrafię” kl. 2a Świąder Karolina czwartek s. 9 950-1035
81. Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne „Chcę, potrafię” kl. 2a Świąder Karolina piątek 1045-1130
82.

Zaj. czytelnicze „Maraton lektur” kl. 2a -

raz w miesiącu

Świąder Karolina wtorek 1430-1525
83. Zaj.   matemat.-przyrod.   „Klub Tropicieli” kl.2a - raz w miesiącu Świąder Karolina wtorek 1430- 1525
84. SKS - gry zespołowe dz. kl. 6d, 5c Szcześniak Renata środa 850-935
85. SKS -taniec, gimnastyka dz. kl. 5b, 6c

Szcześniak Renata

piątek 800-845
86.

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 4c, 5cd, 6abcd

Szcześniak Renata

poniedziałek

1440–1620

87.

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 4ab, 5bd /I gr./

Szcześniak Renata

wtorek

850-935

88.

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 4c, 5cd, 6abd

/II gr./

Szcześniak Renata

wtorek

1440–1525

89. Zaj. dyd.- wyrów. „Warsztaty językowo- ortograficzne” kl. 5a Szulich Urszula piątek 800-845
90. Zaj. dyd.-wyrów. „Warsztaty językowo- ortograficzne” kl. 5c Szulich Urszula

poniedziałek

800-845
91. Koło polonistyczne – warsztaty literackie kl. 5-6

Szulich Urszula

środa 1440-1525
92. Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze –„Zrobię to sam” kl.2h Szymczak Adrianna wtorek s. 21 1245-1330
93. Trening twórczego myślenia dla ucz. zdolnych - ,,Poznaję, potrafię i umiem” kl. 2h Szymczak Adrianna piątek s. R 1140-1225
94. Zaj. z j. pol. z ucz. obcokrajowcem kl. 2h Szymczak Adrianna

środa

czwartek

1140-1225

1140-1225

95. Zaj. z j. polskiego „Podróż z gramatyką w tle” kl. 5b Trochim Małgorzata

piątek

s. 35

855-940
96. Zaj. z j. polskiego „Podróż z gramatyką w tle” kl. 4d Trochim Małgorzata

poniedziałek

s. 35

1440–1525
97. Pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy kl. 1-3 Wacewicz Wanda środa 950-1035
98. Koło z j. ang. „Baw się z nami językami” kl. 6a

Wacewicz Wanda

środa s. 21 1345–1430
99. Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,Ćwiczę, słucham i poznaję” kl. 3d Wolnicka-Majewska Sylwia

poniedziałek

s. R

1245-1330
100. Zaj. przygotowujące do konkursów - ,,Omnibus” kl. 3d /raz na 2 tyg./

Wolnicka – Majewska Sylwia

środa

s. 36

1245-1330
101. Zaj. biblioteczne „Spotkanie z książką” kl. 3d /raz na 2 tyg./

Wolnicka – Majewska Sylwia

środa

s. biblioteka

1245-1330
102. Zaj. z j. pol. z ucz. obcokrajowcem kl. 3d

Wolnicka – Majewska Sylwia

środa s. bibl.

wtorek s. bibl.

950-1035

1245-1330

103.. Przygotowanie przedstawień z ucz. kl. 1-3 z okazji świat religijnych Lipińska Halina
104.

Koło plastyczne – „Mały artysta”

kl. 4abcd

Wróblewska Iwona piątek s. 37

1530-1630

105.

Zaj. w świetlicy - „Z pędzlem przez świat”

kl. 1-3

Wróblewska Iwona poniedziałek

1300-1400

106. Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 4a

Wrzosek Ewa

czwartek

845-945

107. Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 4c Wrzosek Ewa piątek

845-945

108. Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 3a, 5c Wrzosek Ewa środa

800-845

109. Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 3b, 3d Wrzosek Ewa wtorek

1230-1330

110. Zwolnienie lekarskie Szymczakowska Aleksandra
111. Zaj. dydaktyczno-wyrów. i przygotow. do konkursów             w klasach 6 Głogowska-Żuchowska Urszula Według potrzeb klas szóstych
112. Zajęcia logopedyczne Bauer – Ruszczyk Lidia

wtorek

czwartek

1140-1440

1140-1440

113. Zajęcia logopedyczne Świąder Karolina

Wtorek

środa

830-1130

830-1130

Odsłon artykułów:
1199038

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem