Dyrektor szkoły
mgr Konrad Stańczyk

Wicedyrektor szkoły
mgr Urszula Gradowska