poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1100 – 1130

1a, 1c

1a, 1c, 3c

1a, 1c, 3c

1a, 1c, 3b, 3c

1a, 1c, 3b, 3c

1130 – 1200

„0”, 1b

„0”, 1b, 2a

„0”, 1b, 2b, 3b

„0”, 3a

„0”, 2b

1200 – 1225

czas na dezynfekcję

1225 – 1245

uczniowie klas 4 - 6

1250 – 1320

2a, 2b, 3a, 3b

2b, 3a

2a, 3a

1b, 2a, 2b

1b, 2a, 3a

1330 – 1350

uczniowie klas 7 – 8, 3c

uczniowie klas 7 – 8

uczniowie klas 7 – 8

uczniowie klas 7 – 8

uczniowie klas 7 – 8