indeks.jpg

Uczniom, którzy korzystają z wypożyczonych podręczników przysługuje tylko jeden komplet podręczników na cały rok szkolny.