paranit

W tym roku szkolnym nasi uczniowie klas I-III przystąpili do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „PROBLEM Z GŁOWY”, który podejmuje działania zapobiegające szerzeniu się wszawicy w szkołach.

Celem programu jest:

- zwiększenie świadomości postępowania z wszawicą wśród dzieci i rodziców,

- nauka dzieci podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej oraz tolerancji dla osób, które mogą być chore,

- uświadomienie rodziców jak przeciwdziałać wszawicy

Podczas zajęć z programu uczniowie dowiedzą się:

 

- co to jest wszawica,

- dlaczego należy jej zapobiegać,

- jak postępować w sytuacjach, gdy „swędzi głowa”,

- jak być tolerancyjnym wobec osób dotkniętych tym problemem.