Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie ustaliło, iż aby sprostać potrzebom szkoły i naszych dzieci, minimalna składka na rok szkolny 2023/2024 powinna wynosić 100 zł.

Nr konta bankowego:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Mostowa 6

Bank Spółdzielczy w Pruszkowie

09 8931 0003 0730 0303 2000 0001

(przy wpłacie prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz klasę dziecka)

 

Istnieje możliwość ratalnych wpłat zadeklarowanej kwoty.