W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przyłączyła się do Programu Profilaktycznego „B&N” czyli „B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY” realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji.

Program jest częścią Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przewidzianego na lata 2013 – 2020.

Głównymi celami programu są:

  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku
  • stworzenie „podłoża” do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.