Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy? Dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego...

Świetlica jest czynna codziennie w godzinach 700 – 1730. Do świetlicy przyjmowani są...

WYPRAWKA PIERWSZAKA Podręczniki bezpłatne: „Szkolni Przyjaciele” - wydawnictwo...

GODZINY PRACY KLAS I I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Klasa 1a – wych. Anna...
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone do kl. 1...