Dyrektor szkoły
mgr Konrad Stańczyk
Dyżur:
środa 1000 – 1100
czwartek 1500 – 1600

Wicedyrektor szkoły
mgr Urszula Gradowska
Dyżur:
poniedziałek 900 – 1000
wtorek 1500 – 1600

Spotkania możliwe również w dniach zebrań oraz każdego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie.