PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Centrum Aktywności Lokalnej ul. Jasna 3, Pruszków

EDUKATOR DLA RODZINY
obowiązki:

- prowadzenie pomocy dla osób doświadczających przemocy, w tym z dysfunkcją o podłożu uzależnień poprzez:
• podniesienie kompetencji wychowawczych
• ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania
• rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży
• ukierunkowanie dzieci i młodzieży na przyszłość by przyjęły postawę prozdrowotną
• wzmacnianie więzi w rodzinie
- współpraca z interdyscyplinarnym zespołem działającym na rzecz osób doświadczających przemocy
- współpraca z poszczególnymi pracownikami MOPS, placówkami lecznictwa odwykowego oraz właściwymi instytucjami, służbami i organizacjami w celu udzielenie kompleksowej pomocy rodzinie w której dochodzi do przemocy oraz rodzin, w których występują uzależnienia

 

Dyżury konsultantów
 
Dni tygodnia/specjaliści Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie   8.00–16.00        
Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  11.00–16.00
konsultacje telefoniczne
w ramach BIAŁEGO TELEFONU dla osób dotkniętych przemocą 
tel. 517 096 680
  11.00–16.00    
 Prawnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie        8.00–14.00  
Konsultant ds. przeciwdziałania narkomanii  8.00–13.00
konsultacje telefoniczne
      11.00–16.00 
Edukator dla rodziny   16.00-19.00      
Obowiązują zapisy pod numerami telefonu: 22 728 44  97, 502 602 991
Tel. do edukatora 695 132 285