Szkoła Podstawowa nr 9 pamięta...
Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami w pierwszym tygodniu listopada odwiedzili pruszkowskie miejsca pamięci. Poznali związane z nimi historie, uprzątnęli je oraz zapalili prz…
Przejdź do tego Swaya