2, 4 i 5 maja to w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Rodzice, którzy nie będą mogli zapewnić w tych dniach opieki swoim dzieciom, mogą je zgłosić na dyżur świetlicowy.

Rodzic zgłasza dziecko bezpośrednio w świetlicy, podając dzień oraz godziny, na które dziecko będzie zgłoszone.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26.04.2023 (środa).

W wyżej wymienionych dniach nie będzie obiadu.