Uprzejmie informujemy zainteresowanych Rodziców, że ustalone zostały terminy dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą prowadzone przez szkoły organizujące akcję „LATO w MIEŚCIE”.

Lp.

Termin

Placówka, która prowadzi zajęcia dla uczniów wszystkich szkół

1.

26.06.2023 - 07.07.2023

SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

2.

10.07.2023 – 21.07.2023

SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

3.

24.07.2023 – 04.08.2023

SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

4.

07.08.2023 – 18.08.2023

SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

 

Szkoły zapewniają uczniom tzw. klas „0” realizację programu wychowania przedszkolnego pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz właściwą organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, warunków do zabawy oraz wyżywienie.

Zapisy na dyżury w terminie od 15 do 19 maja 2023 r. prowadzone będą w szkołach, do których dzieci uczęszczają przez cały rok szkolny i przekazywane zbiorczo do placówek dyżurujących.

 

KARTA ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY 2023