Dzień otwarty, zebrania 29.05.23 r. wychowawcy klas:

p. Marzena Mazurek, klasa 1a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 26

p. Karolina Dybowska, klasa 1b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 18

p. Magdalena Bosek, klasa 1c – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 18

p. Anna Stefaniuk, klasa 2a – spotkanie z rodzicami i dziećmi w godz. 17.00, sala 17 lub park Mazowsze

p. Adrianna Szymczak, klasa 2b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 9

p. Beata Janiszek, klasa 2c – spotkanie z rodzicami i dziećmi (czerwiec, konkretny termin poda wychowawca)

p. Beata Ciurkowska, klasa 3a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 26

p. Marzena Gancwol, klasa 3b – spotkanie z rodzicami i dziećmi (czerwiec, konkretny termin poda wychowawca)

p. Katarzyna Majewska, klasa 3c – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 22

p. Marika Draniak, klasa 4a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 29

p. Piotr Dzięcioł, klasa 4b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 36

p. Irmina Stanios, klasa 5a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 37

p. Aneta Koziarska, klasa 5b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 36

p. Katarzyna Majchrzyk, klasa 5c – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 34

p. Urszula Szulich, klasa 6a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 24

p. Zuzanna Stefańska, klasa 6b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 38

p. Magdalena Lenart, klasa 6c – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 38

p. Anna Ostrowska, klasa 7a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 7

p. Wanda Wacewicz, klasa 7b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 7

p. Izabela Jaroszuk, klasa 8a – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 28

p. Konrad Stańczyk, klasa 8b – dzień otwarty w godz. 17.00-18.30, sala 28

p. Małgorzata Trochim, klasa 8c – zebranie godz. 18.00, sala 35

p. Anna Maleszewska, klasa 8d – zebranie godz. 17.00, sala 25

Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00-18.30.