Opłata za akcję "Lato w mieście 2024" będzie przyjmowana w świetlicy szkolnej w następujących terminach i godzinach:

11.06.2024 (wtorek) - godz. 8 - 1730

12.06.2024 (środa) - godz. 10 - 1630

13.06.2024 (czwartek) - godz. 7 - 13

14.06.2024 (piątek) - godz. 9 - 14

 

Brak wpłaty w podanych terminach spowoduje skreślenie z listy uczestników i wpisanie osoby z listy rezerwowej 

 

Katarzyna Arszennik

780 713 238

Program Akcji "Lat w mieście 2024" wkrótce

Regulamin Akcji "Lato w mieście 2024"