ŚWIETLICOWE KOŁO SPORTOWE- ŚWIĄTECZNY, ZIMOWY GRUDZIEŃ
* Pogadanka nt. bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych