ŚWIETLICOWE KOŁO SPORTOWE - "PRECYZYJNY" STYCZEŃ
* Gry i zabawy doskonalące celność, dokładność i precyzję (sala gimnastyczna- "Zbijak i nie tylko...)